Offshore Şirket Kurmak

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Offshore şirket kurulumu, BAE Serbest Bölge şirketleri ile karıştırılmamalıdır. Bir Offshore Şirketi, kayıtlı yetki alanı dışında ve / veya nihai mülkiyetinin bulunduğu yer dışında faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş yasal bir işletme kuruluşudur.

Bir offshore şirketini kaydettirmenin birçok nedeni olabilir ve bu tür şirketleri kullanmanın en temel bazı faydaları şöyledir:

  • Uluslararası pazarlara tam erişim
  • İstikrarlı ve iş dostu bir yasal sistemi seçebilme şansı
  • Daha esnek bir düzenleyici rejime erişim
  • Kişisel veya şirket gelirleri, sermaye kazançları ve miras vergileri ile ilgili olarak (yargı yetkisine bağlı olarak) uluslararası kazançlarda vergi tarafsızlığı sağlanması
  • Küresel finansmana daha iyi erişim sağlamak
  • Fikri Mülkiyet gibi varlıkları işletme kuruluşlarından ayırmak veya korumak için bir araç sağlanması

BAE’de Offshore Şirketleri sunan iki ana yargı bölgesi Ras Al Khaimah (RAK) ve Jebel Ali Serbest Bölgesi (JAFZA)’dir. Her ikisi de, gelir vergisi veya kurumlar vergisi almayan ve %100 yabancı mülkiyete izin veren “vergisiz” yargı yetkileridir. BAE, 40’ın üzerinde ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmalarına sahiptir.

Offshore Şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri’nde birden fazla döviz hesabı açabilirler ve uluslararası faaliyetlerde bulunabilirler. Bununla birlikte BAE’de ikamet eden kişilerle iş yapamazlar veya BAE içinde fiziksel tesislere sahip olamazlar.

Hem RAK hem de JAFZA’nın kendine özgü avantajları vardır. RAK Offshore kurulumu daha düşük maliyetlidir ancak JAFZA Offshore, Dubai’de mülk sahibi olmak için yasal olarak izin verilen tek Offshore Şirketi türüdür.

BAE Offshore Şirketleri BAE Serbest Bölge Şirketleri ile karıştırılmamalıdır. Serbest Bölge Şirketleri, Dubai’de belirli kısıtlamalarla iş yapmak için izin verilen özel statülü şirketlerdir. Aynı şekilde %0 oranında kurumlar vergisine tabidirler. Ancak BAE’ de hissedarlarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının ikamet izni almalarını sağlarlar.

Yerel şirketler hukuku açısından, hem RAK hem de JAFZA Offshore Şirketleri onaylanmış bir tescilli temsilci atamalıdırlar. Zira hem offshore kurulumu hem de işletimi esnasında RAK ve JAFZA offshore otoriteleri, şirket hissedarları ile direk temasta bulunamazlar. Kurulan offshore şirketleri temsilen atanan temsilcilerle tüm idari işlemler halledilir.

DETAYLI BİLGİ ALIN